Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Computer Checkpoint en Auva

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

De webshop van Computer Checkpoint en Auva biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavig Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn. 

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Robot Friends, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Prijs

De prijzen vermeld op de website en webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn richtprijzen. De prijzen zijn onder voorbehoud uitputting voorraad en eventuele drukfouten. De prijzen zijn inclusief BTW en recupel, Bebat of andere taksen, tenzij anders vermeld. De standaard recupel prijzen worden gehanteerd zoals deze zijn voorgeschreven op recupel.be  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Artikel 3. Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvoldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet-of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. type, beschikbaarheid, leveringstermijn, enz. verzoeken wij de Klant om contact op te nemen met de klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 3.1 Foto’s, afbeeldingen en intellectuele eigendom

De foto’s en afbeeldingen gebruikt op de website kunnen afwijken van het originele toestel. De afbeeldingen en foto’s zijn dus niet bindend. Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Robot Friends – Computer Checkpoint en AUVA. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.
Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Robot Friends hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Artikel 4. Online aankopen

De Klant kan online betalen via Bancontact/Mistercash  en kredietkaart als betaalwijze. Deze betaalmethode is kosteloos en eenvoudig.
Hou je kaartnummer, vervaldatum en eventueel je SecureCode gereed.

De online betalingen verlopen in een streng beveiligde omgeving. Voor de online betalingen werken wij samen met Multisafepay die gespecialiseerd is in betalingen via het internet. Zo ben je verzekerd van confidentialiteit van alle financiële gegevens die je naar ons verstuurt. Multisafepay voldoet aan de strengste veiligheidsnormen in de sector.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolg een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 4.1 Bestelflow

1. Winkelwagen

Kies het gewenste aantal met de pijltjes die u naast het artikel terug vindt. Plaats één of meerdere artikels in de winkelwagen door op het ‘Toevoegen icoon te klikken dat afgebeeld staat bij elk product.  U kan uw winkelwagen ten allen tijde raadplegen door aan de rechterkant te klikken op het ‘winkelkar’ icoon. Hier kan u uw bestelling controleren en eventueel wijzigen alvorens over te gaan naar de betaling. Klik op ‘Volgende’.

2. Gegevens invullen

U vult de gevraagde facturatiegegevens in. 
Wilt u de factuur op naam van uw bedrijf? Gelieve uw BTW nummer en contactpersoon zeker te vermelden.
Is het leveradres verschillend van het facturatie-adres? Vink de box ‘Gelijk aan facturatiegegevens’ uit en geef het juiste leveringsadres op.

Klik op ‘Volgende’.

3. Bezorgwijze

Levering van uw bestelling op een bepaald adres in België gebeurd via Bpost. U kan ook kiezen op uw bestelling af te halen in één van de afhaalpunten.

4. Betaalwijze

Momenteel aanvaarden we enkel online betalingen. U kan betalen met Bancontact/Mister cash. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze betaalmethode.

5. Extra informatie

Voor een zo optimale levering, kan u ons nog bijkomende informatie bezorgen bv. openingsuren van uw zaak, gewenste leveringsplaats bij afwezigheid/regenweer,…
Klik op ‘Volgend’

6. Bevestiging voltooien

U kan uw bestelling en gegevens nogmaals controleren en vervolgens bevestigen door op ‘Volgende’ te klikken.
Hier moet u eveneens aanvinken dat u akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden.

7. Betaling uitvoeren

8. Bevestiging

9. Opvolgingsmail

Indien je hebt gekozen voor thuislevering, ontvang je op een later tijdstip nog een aparte e-mail met daarin een track & trace code, waarmee je de bestelstatus van je order op de voet kan volgen.

Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.
Het risico wegens verliefs of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezitnamen van de goederen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen en is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.
De consument heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de Klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7.1 Retourneren

Je kan jouw artikel binnen de 14 dagen retourneren. 
Retourneren kan door je product terug te brengen naar één van onze service punten of door je artikel naar ons terug te sturen (op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten). Gebruik een stevige verpakking, het liefst de originele. Op die manier is de kans op beschadigingen zo klein mogelijk en kunnen we er misschien nog iemand anders mee blij maken. Heb je de originele verpakking niet meer in huis? Geen probleem, we bekijken de staat van je teruggestuurde product en bepalen aan de hand daarvan wat de waardevermindering is. Hou steeds rekening met onze retourneervoorwaarden.

Artikel 7.2 Retourneervoorwaarden

Wens je een artikel aan te melden voor retour, dien je wel te voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Je meldt het artikel aan voor retour binnen de termijn van 14 dagen na dag van aankoop.
 • Je retourneert het artikel in zijn oorspronkelijke staat & originele verpakking.
 • Je retourneert het artikel met alle meegeleverde accessoires.
 • Indien van toepassing, reset je het toestel naar fabrieksinstellingen.

 

Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen is het belangrijk om je product in de originele staat en onbeschadigd terug te sturen. Dus bekijk het product gerust zoals je in de winkel zou doen.

Indien we het artikel ontvangen die niet voldoet aan onze retourneervoorwaarden:

 • Bij artikelen met lichte gebruikssporen, of een ontbrekende/beschadigde verpakking, voorzien we een deelvergoeding van maximaal 80% van het oorspronkelijke  aankoopbedrag.
 • Bij artikelen met duidelijke gebruikssporen en/of missende accessoires, voorzien we een deelvergoeding van maximaal 60% van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

 

Is het artikel beschadigd geraakt ten gevolge van transport? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de koerierdienst waarmee je het artikel hebt opgestuurd naar ons.

Artikel 7.3 Uitzonderingen retourrecht

Voor volgende artikelen geldt het retourrecht niet:

 • Software artikelen en abonnementen, waarvan de verzegeling is verbroken of waarvan de verzegeling is geopend. Dit geldt eveneens ook voor geïnstalleerde of geregistreerde producten (laptops, desktops, tablets, smartphones, …)
 • Vouchers, cadeaubonnen en andere waardebonnen. Ook als ze nog niet gebruikt zijn.
 • Verbruiksartikelen of artikelen met beperkte houdbaarheid, zoals inktcartridges en tonercassettes
 • Beschadigde of onvolledige artikelen.
 • Artikelen met duidelijke gebruikssporen.

 

Voor juist uitgevoerde services & diensten door technici geven we geen geld terug.

Hieronder vallen:

 • Installatie- en inbouwkosten.
 • Ingewisselde vouchers voor inbouw en/of installatie.
 • Kosten voor bijzondere verzendopties.
 • Gepersonaliseerde of op maat-vervaardigde artikelen.

 

Artikel 7.5 Terugbetaling

Indien je retour voldoet aan de retourneervoorwaarden, storten we het volledige aankoopbedrag terug (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending). Dat doen we binnen een termijn van maximaal 15 dagen na ontvangst en beoordeling van de door jou geretourneerde artikelen. De terugbetaling zelf gebeurt via overschrijving op het gebruikte bankrekeningnummer van de betaling.

Artikel 8 Garantie

Artikel 8.1 Wettelijke garantie

In België geniet je van de wettelijke garantie op al jouw aankopen. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen / of is wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De termijn van de wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het product.

De garantie is niet van toepassing in volgende gevallen:

 • Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid.
 • Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
 • Bij normale slijtage.
 • Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd
 • Bij het niet naleven van de garantievoorwaarden van de fabrikant

 

Kortom schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, val of stoot, nalatigheid, slecht onderhoud, storm en water vallen nooit onder garantie! Hetzelfde geldt voor software configuratieproblemen en onverenigbaarheid tussen apparatuur en software.

Artikel 8.2 Commerciële garantie

Naast de wettelijke garantie geven bepaalde merken een commerciële garantie. Hier gelden de garantievoorwaarden en -uitsluitingen van de desbetreffende fabrikant. De termijn van de fabrieksgarantie kan verschillen per product en/of fabrikant. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Artikel 8.3 Garantiebewijs

Het garantiebewijs is de factuur van uw aankoop die u ontvangt via het Robot Friends servicepunt. Mocht u niet langer in het bezit zijn van uw factuur, kan u deze opvragen via de klantendienst of contactformulier op de Robot Friends website.

Artikel 9 Privacy policy

De verkoper behoudt zich het recht om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeerr inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

Artikel 10 Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderda het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11 Aantasting geldigheid niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12 Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt in de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Het belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Artikel 14 Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijvoorbeeld door inwonende minderjarigen.

Artikel 15 Contact

Artikel 15.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Robot Friends webshop robin@eccp.be of robin@auva.be.

Artikel 15.2 Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.
Voor klachten in verband met de levering, kan de koper terecht bij de servicepunten van Robot Friends. De lijst vind je hier.

Artikel 15.3 Technische defecten

De klant dient zijn aankoop met technisch defect binnen te brengen in één Robot Friends servicepunten nadat hij eerst contact met het servicepunt heeft opgenomen. De lijst vind je hier (link naar website). De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.